Kreta - 3

Kreta (Rethymno)
(Ρέθυμνο - Rethymno / Venezianische Festung)